Välkommen till Stångtjärns Fiske.

 Tjärnen är öppen.

Stängning efter vintern är beroende av isläget.