Stångtjärns Fiske är en ideell förening som i sjön Stångtjärn, Falun erbjuder så kallat Put and Take fiske. Under säsongen planteras ädelfisk ut med jämna mellenrum.

Välkomna att efter att ni löst fiskekort som för närvarande kostar 120:- /dag(och gäller 00.00 - 24.00) pröva fiskelyckan i tjärnen. Ytterligare information finns i rubrikerna ovan.