Stångtjärn ingår i Varpans Fvof. Stångtjärns Fiske arrenderar tjärnen i syfte att erbjuda fiske efter ädelfisk, främst Regnbåge, men också Röding.     
Klubben Stångtjärns Fiske bildades 2016. Fisket i Stångtjärn har i många år drivits i Falu IK;s regi.

Fiskeklubben strävar efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till rekreation.

Allt arbete inom klubben sker ideellt.

Organisationsnummer: 802479-2346

Bankgiro: 626-0327

Swish:  1230411900

Styrelsen

Ordförande

Per Hammarström

Ledamöter 

                                             Gunvor Gustafsson tel. 072-576 53 58 Sekreterare

                                      Torsten Martinsson tel. 070-216 56 77  Kassör

                   Ingvar Näsman  tel.  070-299 84 27

Suppleanter

Calle Ahlström tel. 070-2099554

      Robert Hallström tel.  070-577 15 81