Stångtjärn ingår i Varpans Fvof. Stångtjärns Fiske arrenderar tjärnen i syfte att erbjuda fiske efter ädelfisk, främst Regnbåge, men också Röding.     
Klubben Stångtjärns Fiske bildades 2016. Fisket i Stångtjärn har i många år drivits i Falu IK;s regi.

Fiskeklubben strävar efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till rekreation.

Allt arbete inom klubben sker ideellt.

Organisationsnummer: 802479-2346

Bankgiro: 626-0327

Swish:  1230411900

Styrelsen

Ordförande

Pier Svelander 070-5855628

Sekreterare

Gunvor Gustafsson tel 072-576 53 58

Kassör

Torsten Martinsson tel 070-216 56 77

Ledamöter

Ingvar Näsman  tel  070-299 84 27

Calle Ahlström tel 070-2099554

Suppleanter

Robert Hallström tel  070-577 15 81