Stångtjärns Fiske 

Stångtjärns Fiske har under de två senaste veckorna fått rapporter om misstänkt tjuvfiske nattetid. Bil med båt har observerats åtminstone vid två tillfällen. Dessa personer ska ha lagt nät i tjärnen och vittjat dessa vid 02-tiden. 
Vill påminna om att båt i tjärnen är förbjuden. OM NI SER NÅGOT MISSTÄNKT, TVEKA INTE ATT KONTAKTA FÖRENINGENS TILLSYNSMÄN. Telefonnumren finns i kuren där man köper fiskekort eller under fliken Fisketillsyn.

Sjön Stångtjärn ligger i Falu Kommun.
Här erbjuds man genom föreningen Stångtjärns Fiske möjligheter att pröva fiskelyckan efter ädelfisk. 
Fiskekort kan köpas vid tjärnen, turistbyrån, Jaktia Falun och Vestlis Fiske Borlänge och Djurås- 
Föreningen planterar ut Regnbåge och Röding i tjärnen.
Utplantering sker ca var fjortonde dag under säsong.
Sommarsäsongen pågår maj - oktober och vintersäsongen januari - april 

VÄLKOMNA