I början av 1990-talet bildades en fiskesektion ingående i Falu Idrottsklubb (Falu IK) med ansvar för att erbjuda fiske efter ädelfisk samt sköta fisket i Stångtjärn. Falu IK; fiskesektionen har ansvarat för och skött anläggningarna av bryggor och slogbodar runt tjärnen fram till 2016. I samband med omorganisation av Falu IK beslutades att fiskesektionen skulle bilda en egen förening fristående från Falu Idrottsklubb. År 2016 bildades föreningen Stångtjärns Fiske med ansvar för fisket i Stångtjärn.

Stångtjärn ingår i Varpans Fiskevårdsområdesförening. Stångtjärns Fiske arrenderar tjärnen i syfte att erbjuda fiske efter ädelfisk, främst Regnbåge, men också Röding.     

Fiskeklubben strävar efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till rekreation.

Allt arbete inom klubben sker ideellt.

Organisationsnummer: 802479-2346

Bankgiro: 626-0327

Swish:  1230411900

Styrelsen

Ordförande

Per Hammarström

Ledamöter 

                                             Gunvor Gustafsson tel. 072-576 53 58 Sekreterare

                                      Torsten Martinsson tel. 070-216 56 77  Kassör

                   Ingvar Näsman  tel.  070-299 84 27

Suppleanter

Calle Ahlström tel. 070-2099554

      Robert Hallström tel.  070-577 15 81