Fisketillsyn

För att förhindra tjuvfiske och samtidigt kunna ge service vid tjärnen har klubben fisketillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen. Passa också på att få några fisketips när tillsynsmannen kommer för att kontrollera Ditt fiskekort. Alla fisketillsynsmän bär tjänstetecken på vänster bröst vid tjänstgöring.  

Misstänker Du att någon bryter mot klubbens fastställda regler är vi tacksamma om Du kontaktar någon av våra tillsynsmän:

Per Hammarström     070 5732512      Ola Norberg      070 6203482
Sven Erikjans               070 6991949   Rakel Martinsson   070 3431706

Torsten Martinsson   070 216 5677    Calle Ahlström     070 2099554

Jan-Erik Gustafsson   070 6323836     Gunvor Gustafsson   070 5765358

Robert Hallström   070 5771581       Rolf Holén      070 3272531                                    

Ingvar Näsman   070 2998427        Lars Knutsson      070 5655153

Anders Jörgensen    073 6433771


Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen finner ni här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941716.HTM

Fiskelagen finner ni på:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930787.HTM

Nyttig information om fisketillsyn kan ni läsa på:

http://www.fisketillsyn.se