Fisketillsyn

För att förhindra tjuvfiske och samtidigt kunna ge service vid tjärnen har klubben fisketillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen. Passa också på att få några fisketips när tillsynsmannen kommer för att kontrollera Ditt fiskekort. Alla fisketillsynsmän bär tjänstetecken på vänster bröst vid tjänstgöring.  

Misstänker Du att någon bryter mot klubbens fastställda regler är vi tacksamma om Du kontaktar någon av våra tillsynsmän:

Per Hammarström  0705732512       Torsten Martinsson   070 216 5677       

Sven Erikjans       070 6991949            Isak Hammarström   0738433259      

Calle Ahlström     070 2099554    Christoffer Bjerknesli   076585034

Rolf Holén       070 3272531         Gustav Henriksson 0704032371

Lars Knutsson      070 5655153           Filip Dorsén                  0738304602 

Jerry Breiting    0702367310     Tommy Hedman   0761368496      

               

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen finner ni här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941716.HTM

Fiskelagen finner ni på:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930787.HTM

Nyttig information om fisketillsyn kan ni läsa på:

http://www.fisketillsyn.se