Fisketillsyn

För att förhindra tjuvfiske och samtidigt kunna ge service vid tjärnen har klubben fisketillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen. Passa också på att få några fisketips när tillsynsmannen kommer för att kontrollera Ditt fiskekort. Alla fisketillsynsmän bär tjänstetecken på vänster bröst vid tjänstgöring.  

Misstänker Du att någon bryter mot klubbens fastställda regler är vi tacksamma om Du kontaktar någon av våra tillsynsmän:

Per Hammarström  0705732512        Ola Norberg       070 6203482
Sven Erikjans       070 6991949          Torsten Martinsson   070 216 5677     

Calle Ahlström     070 2099554   Ingvar Näsman     070 2998427     

Rolf Holén       070 3272531       Isak Hammarström   0738433259         

Lars Knutsson      070 5655153          Christoffer Bjerknesli   076585034

Jerry Breiting    0702367310      Gustav Henriksson 0704032371      

Tommy Hedman   0761368496        Filip Dorsén                   0738304602        

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen finner ni här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941716.HTM

Fiskelagen finner ni på:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930787.HTM

Nyttig information om fisketillsyn kan ni läsa på:

http://www.fisketillsyn.se