INFORMATION OM FISKEKORT

Ett fiskekort i Stångtjärn kostar ett hundrasjuttio kronor (170:-) och ger dig tillstånd att fiska med ett fiskespö samt fånga tre stycken ädelfiskar. Fiskekortet är giltigt fram till klockan 24.00, därefter måste nytt fiskekort köpas.

Det är tillåtet att köpa flera fiskekort om man så vill. Fiskekortet är personligt och köps på plats i automaten vid Stångtjärn, online via Visit Dalarna, Vestlis fiske Borlänge och Djurås eller Jaktia Falun. Barn under 12 år fiskar på vuxens fiskekort och fiskekvot under förutsättning att de själva fiskar och själva försöker fånga eventuell fisk.

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter på fiskekortets båda delar, ett fiskekort som inte är korrekt ifyllt gäller inte vid kontroll.

Om Du köper fiskekort vid automaten vid Stångtjärn och betalar kontant är det viktigt att du stoppar fiskekortets lilla del tillsammans med pengarna i en Zippåse. Denna påse finns i den gröna "postlådan". Där finns också fiskekorten. Påsen stoppar du sedan ner i luckan till vänster om "postlådan".

Det går också bra att betala med Swish. Vid betalning med Swish är det viktigt  att Du märker betalningen med fiskekortsnumret som Du finner på fiskekortet. Markera också på fiskekortets lilla del "swish-betalning. Betalning sker till nummer 1230411900. Mottagare ska vara Stångtjärns Fiske.

Fiskekortets lilla del stoppar du ner i luckan till vänster om "postlådan" utan att stoppa den i Zippåsen.