Stångtjärns Fiske har under de två senaste veckorna fått rapporter om misstänkt tjuvfiske nattetid. Bil med båt har observerats åtminstone vid två tillfällen. Dessa personer ska ha lagt nät i tjärnen och vittjat dessa vid 02-tiden.
Vill påminna om att båt i tjärnen är förbjuden. OM NI SER NÅGOT MISSTÄNKT, TVEKA INTE ATT KONTAKTA FÖRENINGENS TILLSYNSMÄN. Telefonnumren finns i kuren där man köper fiskekort eller under fliken Fisketillsyn.


Tjärnen är öppen för fiske efter ädelfisk, främst Regnbåge, men också  Röding när det är möjligt.