Lördag - Söndag 25 - 26 mars och Lördag - Söndag 1  2 april kör vi angling efter gädda i tjärnen. 
Se information nedan. 
 VÄLKOMNA